Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017
Αρχική Σελίδα
Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Αναζήτηση:  

Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο

Υποβολή Αιτήματος - Παραπόνων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (29/12/2016)

Διενέργεια Ανοιχτού Συνοπτικού Δημόσιου Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,. Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Η τιμή προσφοράς θα κατατεθεί στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Υπόδειγμα ΙΙ), που επισυνάπτεται στην παρούσα Διακήρυξη.

επιστροφή