Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019
Αρχική Σελίδα
Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Αναζήτηση:  

Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο

Υποβολή Αιτήματος - Παραπόνων

Καταβολή Οφειλών με επιταγές ή μετρητά

                                                                                                                                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Θεσσαλονίκη 14.2.2012

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                     

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τ.Θ. 30505  Τ.Κ. 56210

            ΕΥΟΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ : " Καταβολή οφειλών με επιταγές ή μετρητά  "

ΑΠΟΦΑΣΗ  (30)

ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

     Η Πρόεδρος του Συνδέσμου έχοντας υπόψη :

 

1.       Τις διατάξεις του άρθρου  247 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν.3852/2010.

2.       Τις διατάξεις της 1056/2010(ΦΕΚ 712/26.5.2010τ.Β΄)απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

3.      Την ανάγκη βελτίωσης και απλούστευσης διαδικασιών με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την πληρωμή των υποχρεώσεών τους προς τον Σύνδεσμο.

4.      Το γεγονός ότι η συναλλαγή με επιταγές έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας τόσο κατά την μεταφορά όσο και κατά την συναλλαγή και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Οφειλές προς τον Σύνδεσμο από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα, κατά τις δ/ξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές όταν το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό υπερβαίνει συνολικά τα διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.

Τα λοιπά φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν υποχρεωτικά με επιταγές όταν το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό υπερβαίνει συνολικά τα πεντακόσια (500) Ευρώ.

                             

                                                                                                     Η    Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                            Ισαακίδη  Άντζελα

                                                                           Δημοτικός Σύμβουλος  Νεάπολης-Συκεών

επιστροφή