Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
Αρχική Σελίδα
Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Αναζήτηση:  

Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο

Υποβολή Αιτήματος - Παραπόνων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2013

/files4users/files/proupologismoi/pro%202013.doc

Ανακοίνωση αναγκαστικών εκταφών ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

            Παρακαλούνται οι συγγενείς των ενταφιασμένων στα Κοιμητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης (Εύοσμος), μέχρι και το έτος 2009, οι οποίοι δεν έχουν προβεί σε καμία ενέργεια για την ανανέωση της παραμονής των ενταφιασμένων συγγενών τους, να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο γραφείο των Κοιμητηρίων στα τηλέφωνα 2310-778670, 1 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να δηλώσουν την επιθυμία τους.

            Όσοι δεν ανταποκριθούν μέχρι και 31-12-2012, το Κοιμητήριο, σύμφωνα με την αριθμ. 29/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης θα προχωρήσει σε αναγκαστική εκταφή, χωρίς την παρουσία συγγενών και τα οστά θα τοποθετηθούν στο χωνευτήρι.

            Η παρούσα δεν αφορά όσους έχουν λάβει την απαιτούμενη παράταση παραμονής των νεκρών συγγενών τους.

 

 

                                                                                                Η Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

 

                                                                                                        Ισαακίδη Άντζελα

   Δημοτική Σύμβουλος Νεάπολης-Συκεών

 

Καταβολή Οφειλών με επιταγές ή μετρητά

                                                                                                                                  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Θεσσαλονίκη 14.2.2012

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                     

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Τ.Θ. 30505  Τ.Κ. 56210

            ΕΥΟΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ : " Καταβολή οφειλών με επιταγές ή μετρητά  "

ΑΠΟΦΑΣΗ  (30)

ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

     Η Πρόεδρος του Συνδέσμου έχοντας υπόψη :

 

1.       Τις διατάξεις του άρθρου  247 του Ν.3463/2006 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν.3852/2010.

2.       Τις διατάξεις της 1056/2010(ΦΕΚ 712/26.5.2010τ.Β΄)απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

3.      Την ανάγκη βελτίωσης και απλούστευσης διαδικασιών με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά την πληρωμή των υποχρεώσεών τους προς τον Σύνδεσμο.

4.      Το γεγονός ότι η συναλλαγή με επιταγές έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των κινδύνων κλοπής και ληστείας τόσο κατά την μεταφορά όσο και κατά την συναλλαγή και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Οφειλές προς τον Σύνδεσμο από οποιαδήποτε αιτία από εταιρείες ή ενώσεις προσώπων, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιτήδευμα, κατά τις δ/ξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καταβάλλονται υποχρεωτικά με επιταγές όταν το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό υπερβαίνει συνολικά τα διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.

Τα λοιπά φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν υποχρεωτικά με επιταγές όταν το προς καταβολή ανά ημέρα ποσό υπερβαίνει συνολικά τα πεντακόσια (500) Ευρώ.

                             

                                                                                                     Η    Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                            Ισαακίδη  Άντζελα

                                                                           Δημοτικός Σύμβουλος  Νεάπολης-Συκεών

Ανακοίνωση αναγκαστικών εκταφών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

 

Ανακοίνωση αναγκαστικών εκταφών ενταφιασμένων μέχρι και το έτος 2006

 

περισσότερα
επιστροφή