Μειώστε το μέγεθος του κειμένου Επαναφορά προεπιλεγμένου μεγέθους Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019
Αρχική Σελίδα
Σύνδεσμοι
Χάρτης Ιστοτόπου
Επικοινωνία
Αναζήτηση:  

Οι αποφάσεις του Συνδέσμου Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης στο Διαδίκτυο

Υποβολή Αιτήματος - Παραπόνων

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε. 4487 «Ανάθεση της φύλαξης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-συνοδεία χρημάτων σε ιδιωτική εταιρεία»

ΑΠΟΦEΕ4487 «Ανάθεση της φύλαξης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Κοιμητηρίου-συνοδεία χρημάτων σε ιδιωτική εταιρεία, προϋπολογισθείσας δαπάνης 49.999,50 ευρώ, με Φ.Π.Α., με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε. 4490 «Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθηκών των δώδεκα (12) θυρίδων»

ΑΠΟΦEΕ4490 «Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι οκτώ (28) προκατασκευασμένων υπαίθριων οστεοθηκών των δώδεκα (12) θυρίδων», συνολικού προϋπολογισμού 57.859,20 ευρώ, με Φ.Π.Α.».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Ε. 4492 «Προμήθεια αδρανών υλικών, αμμοχώματος και κηπαίου χώματος, συνολικού προϋπολογισμού 35.823,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΑΠΟΦEΕ4492 «Προμήθεια αδρανών υλικών, αμμοχώματος και κηπαίου χώματος, συνολικού προϋπολογισμού 35.823,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό».

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 92 «Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας της αίθουσας δεξιώσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 91 «Έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου»

Πρόχειρος Διαγωνισμός Καθαριότητας 2015